Heutink Glas in Duiven -  Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Hoeveel jaar garantie zit er op isolatieglas?

  Ons isolatieglas wordt geleverd en gemonteerd met 10 jaar garantie.

  Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van het glas. Dit betekent dat er een beroep op de garantie kan worden gedaan als het doorzicht wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen.

  Deze garantie geldt onder de voorwaarde dat het glas en het kitwerk goed is onderhouden door de eigenaar.

 • Hoe ontstaat condens?

  Condensvorming aan de kamerzijde

  Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een zéér hoge luchtvochtigheid is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan, dit is echter geen fout in het product.

  Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.

  Condensvorming aan de buitenzijde
  Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt.
  Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.

  Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen.

 • Wat zijn kleurvlekken (Interferentie)?

  Soms zijn in het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Als u op het glas drukt en de vlekken verplaatsen zich, dan is er sprake van interferentie. Dit is geen fout in het product, maar een natuurkundig verschijnsel. Onder een bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als olieachtige vlekken, stroken of cirkels.

  Het risico op deze kleurvlekken bij isolerend dubbelglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit is meestal het geval. Bij HR++ beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op deze kleurvlekken al fors.

 • Hoe ontstaat kleurverschil in glas?

  Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikte uit te voeren.

  HR++ beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan.

 • Mijn glas vertekent iets, hoe kan dat?

  Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten. Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan als de luchtdruk buiten lager wordt (lagedrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogedrukgebied).

 • Hoe onderhoud ik mijn glas?

  Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo hebt u niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas maar houdt u ook recht op garantie.

  Waterdichtheid

  Om de waterdichtheid van het glas en kitwerk te kunnen garanderen is het van belang dat u binnen drie maanden na de plaatsing van het glas de glaslatten en kitrand (2-3 mm over het glas) schildert (ten minste 1x gronden en 1x lakken).

  Normen en richtlijnen

  Het is belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven.

  Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Wij adviseren u om in elk geval één jaar na plaatsing en vervolgens ten minste eenmaal in de drie jaar een inspectie uit te (laten) voeren.

 • Wat is thermische breuk?

  Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Als er een temperatuurverschil van meer dan ca. 30°C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk.

  Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt.

  Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door een vakman worden beoordeeld.

  Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door:

  • Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen
  • Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen
  • De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie
  • Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing
  • Handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudwaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).

  Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

  Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij een breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover door ons adviseren.